Redhat/Centos Üzerinde TAG’lı VLAN Interface Oluşturmak (802.1q)

Redhat /centos sistemlerinde Taglı bir interface oluşturmak için aşağıdaki adımları sırayla yapmalısınız. Örneğimizde “eth1″ üzerinden 476 taglı bir interface oluşturacağız.

802.1Q için gerekli modülün yüklü olup olmadığını kontrol edilir.

# lsmod | grep 8021q

Eğer yüklü değil ise yaşağıdaki komut ile modül yüklenir.

# modprobe 8021q

Daha sonra /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 numaralı interface dosyasına girerek aşağıdaki parametrelerin olup olmadığı kontrol edilir. Yoksa ekleme yapılır.

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes

/etc/sysconfig/network-scripts/ altında ifcfg-eth1.476 adında dosya oluşturulur. Aşağıdaki örnek parametre girilir.  Aşağıda verilen ip adresleri sizin itiyacınız doğrultusunda değiştirilir. Biz burada biz burada 192.168.133.0/24 networkde çalışarak interface ip adresi olarakda 192.168.133.1 adresini verdik. Bu konfigurasyonda önemli başka bir nokta ise “DEVICE” kısmı. Oluşturduğumuz dosya ifcfg-eth1.476 şeklindeydi, Device kısmıda aynı şekilde olmalı. (DEVICE=eth1.476 ) Tag numarası 476.

DEVICE=eth1.476
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.133.1
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
NETWORK=192.168.133.0
VLAN=yes

Daha sonra network servisini restart ederek sistemin yeni network parametreleri ile kaldırmayı sağlarız.

# service network restart