JBoss Mobicents SIP Servlets Kurulumu

Aşağıdaki kurulum “root” kullanıcı için hazırlanmıştır. Diğer kullanıcılar için değişiklikler olabilir.  Öncelikler serverda java varmı yokmu diye kontrol edilir. yoksa java yüklenir.

# java -version
java version “1.6.0_24”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.1)(rhel-1.45.1.11.1.el6-x86_64)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)

hosts dosyasınıa öncelikler kendi ip ve hostname tanıtılmalıdır.(bizim burda ip adresimiz: [server_ip] ve hotname: server_host_name)   /etc/hosts  aşağıdaki satır eklenir.

# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[server_ip] server_host_name #serverin kendi ip adresi

Servera mobicent indirilir (http://www.mobicents.org/mss-downloads.html) http://sourceforge.net/projects/mobicents/files/Mobicents%20Sip%20Servlets/Mobicents%20Sip%20Servlets%201.7.0.FINAL/

#  wget http://garr.dl.sourceforge.net/project/mobicents/Mobicents%20Sip%20Servlets/Mobicents%20Sip%20Servlets%201.7.0.FINAL/mss-1.7.0.FINAL-jboss-jdk6-5.1.0.GA-1204061650-full.zip

indirilen dosya unzip yapılır.

# unzip mss-1.7.0.FINAL-jboss-jdk6-5.1.0.GA-1204061650-full.zip

root altında STS-APP diye klasör yaratılır ve un zip yapaılan  klasör /STS-APP altına taşınır.

# mkdir STS-APP
# mv mss-1.7.0.FINAL-jboss-jdk6-5.1.0.GA /STS-APP/

Serverda Environment Degiskenler tanımlanmalı;  /root/.bash_profile dosya açılır, ve aşağıdaki satırlar eklenir. Aşağıdaki satırlar girildikden sonra ssh ile re-log olunur.

JBOSS_HOME=/STS-APP/mss-1.7.0.FINAL-jboss-jdk6-5.1.0.GA
export JBOSS_HOME

$JBOSS_HOME/server/default/conf/bootstrap/profile.xml dosyasının içinde “<!– The attachment store –>” altındaki ilk

<constructor><parameter><inject bean=”BootstrapProfileFactory” property=”attachmentStoreRoot”/></parameter></constructor>

satır silinir. yerine aşağıdaki satır yazılır.

<constructor><parameter class=”java.io.File”><inject bean=”BootstrapProfileFactory” property=”attachmentStoreRoot”/></parameter></constructor>

serveri çalıştırmak için aşağıdaki komutlar kullanılır. burda default(single) all(cluster) anlamına geliyor. yazılan ip adresi ise serverin kendi ip adresi. tail -f nohup.out komutu ilede server kalkarkenki logları gösterir.

# cd $JBOSS_HOME/bin
# nohup ./run.sh -c default -b [IP] &
# tail -f nohup.out

Loglar Kontrol edilerek herhangi bir hata varmı yokmu incelenir.

Serveri kapatmak için;

# cd $JBOSS_HOME/bin
# ./shutdown.sh -S

Ara Yüzler; Web browser ile

Default Interface http://[IP]:8080/
Admin-Consol http://[IP]:8080/admin-console/ (user:admin pass:admin). güvenlik nedeniyel pass değiştirilmelidir.
JMS-Console http://[IP]:8080/jmx-console/
Mobicents Managment Console http://[IP]:8080/sip-servlets-management/

.