Linux ve Solaris Serverlarda NTP Client Ayarı

 
# vi /etc/ntp.conf dosyasına aşağıdaki satırlar eklenir. (Sipesifik ip adresi varsa oda eklenir.)

server 0.us.pool.ntp.org
server 1.us.pool.ntp.org
server 2.us.pool.ntp.org
server 1.2.3.4
server 4.3.2.1

 

Reboottan sonra otomatikmen ntp serveren açılmasını sağlar.

#chkconfig ntpd on

ntpd client servisi restart edilir.

# /etc/init.d/ntpd restart
Shutting down ntpd: [ OK ]
Starting ntpd: [ OK ]

 

5-10 dk bir eşleme yapar. sürekli senkron olarak date günceller kaymaları düzeltir.

—————————————————————————
#  ntpq -p
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==================================================================
t2675.greatnet. 25.36.24.13      3 u   25   64    3   72.638    0.391  22.904
soft-sea-01.ser 131.107.13.100   2 u   23   64    3  232.152  -11.477  14.264
cat2.kjsl.com   69.36.224.15     2 u   24   64    3  147.179   -8.643   9.941
x2la01.hostigat 63.145.169.2     3 u   23   64    3  197.706   -5.265   6.391
ntp1.Housing.Be 128.32.206.55    3 u   20   64    3  207.624   -5.281   3.191
199.241.31.96   173.13.85.5      2 u   19   64    3  156.457  -43.723   0.993
# ntpq -c peers
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==================================================================
t2675.greatnet. 25.36.24.13      3 u   50   64    1   73.107   23.295   0.000
soft-sea-01.ser 131.107.13.100   2 u   50   64    1  233.324    2.786   0.000
cat2.kjsl.com   69.36.224.15     2 u   49   64    1  147.096    1.299   0.000
x2la01.hostigat 63.145.169.2     3 u   48   64    1  198.279    1.126   0.000
ntp1.Housing.Be 128.32.206.55    3 u   47   64    1  207.961   -2.090   0.000
199.241.31.96   173.13.85.5      2 u   46   64    1  157.538  -42.730   0.000
 
——————————————————————————–
# ntpdate -q 1.2.3.4 // 1.2.3.4 ip adresinde ntp varmı yokmu, varsa nekadarlık zaman farkı var onu gösteriri. ama tarih ve saati client ile eşitlemez.
# ntpdate 1.2.3.4 // 1.2.3.4 ntp serverindeki tarihi saat bilgisini client ile eşitler.(ntpd service off olduğu durumlarda çalışır.)