“lbd” Kullanarak Hedef Sisteme Ait Load-Balancer Sistemini Tesbit Etmek

“lbd” – (load balancing detector) kullanarak hedef sisteme ait Load Balancer sisteminin tesbit edilmesi için Kali Linux içinde bulunan lbd uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın örnek kullanımı ve sonuçları aşağıdaki gibidir.

root@kali:~# lbd mehmetolcay.com

lbd - load balancing detector 0.4 - Checks if a given domain uses load-balancing.
                  Written by Stefan Behte (http://ge.mine.nu)
                  Proof-of-concept! Might give false positives.

Checking for DNS-Loadbalancing: NOT FOUND
Checking for HTTP-Loadbalancing [Server]: 
 nginx
 NOT FOUND

Checking for HTTP-Loadbalancing [Date]: 11:10:26, 11:10:26, 11:10:27, 11:10:27, 
11:10:27, 11:10:27, 11:10:28, 11:10:28, 11:10:28, 11:10:28, 11:10:29, 11:10:29, 
11:10:29, 11:10:29, 11:10:30, 11:10:30, 11:10:30, 11:10:31, 11:10:31, 11:10:31, 
11:10:32, 11:10:32, 11:10:32, 11:10:32, 11:10:33, 11:10:33, 11:10:33, 11:10:33, 
11:10:34, 11:10:34, 11:10:34, 11:10:34, 11:10:34, 11:10:35, 11:10:35, 11:10:35, 
11:10:36, 11:10:36, 11:10:36, 11:10:37, 11:10:37, 11:10:37, 11:10:37, 11:10:38, 
11:10:38, 11:10:38, 11:10:38, 11:10:39, 11:10:39, 11:10:39, NOT FOUND

Checking for HTTP-Loadbalancing [Diff]: NOT FOUND

mehmetolcay.com does NOT use Load-balancing.

root@kali:~#
===============================================================================
root@kali:~# 
root@kali:~# lbd ya***o.com

lbd - load balancing detector 0.4 - Checks if a given domain uses load-balancing.
                  Written by Stefan Behte (http://ge.mine.nu)
                  Proof-of-concept! Might give false positives.

Checking for DNS-Loadbalancing: FOUND
yahoo.com has address 206.190.39.42
yahoo.com has address 98.139.180.180
yahoo.com has address 98.138.252.38

Checking for HTTP-Loadbalancing [Server]: 
 ATS
 NOT FOUND

Checking for HTTP-Loadbalancing [Date]: 11:07:01, 11:07:01, 11:07:02, 11:07:02, 
11:07:03, 11:07:03, 11:07:04, 11:07:04, 11:07:04, 11:07:05, 11:07:05, 11:07:06, 
11:07:06, 11:07:07, 11:07:07, 11:07:08, 11:07:08, 11:07:08, 11:07:09, 11:07:09, 
11:07:10, 11:07:10, 11:07:11, 11:07:11, 11:07:12, 11:07:12, 11:07:12, 11:07:13, 
11:07:13, 11:07:14, 11:07:14, 11:07:15, 11:07:15, 11:07:16, 11:07:16, 11:07:16, 
11:07:17, 11:07:17, 11:07:18, 11:07:18, 11:07:19, 11:07:19, 11:07:19, 11:07:20, 
11:07:20, 11:07:21, 11:07:21, 11:07:22, 11:07:22, 11:07:23, NOT FOUND

Checking for HTTP-Loadbalancing [Diff]: FOUND
< Via: http/1.1 media-router-fp29.prod.media.ne1.ya***o.com (ApacheTrafficServer [c s f ]) 
> Via: http/1.1 media-router-fp2.prod.media.gq1.ya***o.com (ApacheTrafficServer [c s f ])

yahoo.com does Load-balancing. Found via Methods: DNS HTTP[Diff]

root@kali:~#